In 1999 werd daartoe de Stichting Botterwerf Huizen opgericht. Deze Stichting stelde zich onder meer ten doel “facilitair te zijn aan het onderhoud van klassieke schepen”. In 2007 kon met de realisatie van de werf worden begonnen en in 2008 was de bouw klaar. Op 26 maart 2009 werd de eerste botter de Janus Kok HZ 108 geheld. Eind 2011 ontstond er verschil van inzicht over de exploitatie en dit leidde ertoe dat de Gemeente Huizen in oktober 2015 de werf heeft overgenomen mede ten behoeve van de huisvesting van de Stichting Huizer Botters.

Ter gelegenheid van deze overdracht is deze gedenkplaquette gemaakt. De plaquette is onthuld op 2 oktober 2015 door Jan Geesink, SBH-voorzitter en initiatiefnemer, en wethouder Marlous Verbeek.

bronzen plaquette en bas relief met beeld element en 3d tekst

https://xr.plus/test test

Project Details

Date: mei 17, 2018

Met die plaquette is wat bijzonders aan de hand. Bij de overdracht is contractueel bepaald dat de tekst ’zichtbaar en onveranderd’ moet blijven zolang het gebouw er staat. Deze eis komt voort uit eerdere onenigheid over het gebruik van de botterwerf. Vandaar het ’geschiedenislesje’ op de plaquette.
Het ontwerp van de plaquette bestaat uit een bas-reliëf van de Botterwerf met daaromheen tekst. Na het 3D-printen van het wasmodel bleek dat de kwaliteit van het bas-reliëf ontoereikend was. Er is daarom besloten dit gedeelte opnieuw te printen met een andere techniek. Onderstaande foto’s laten de verschillen goed zien. Reactie: De plaquette hangt en ziet er fraai uit! Dank voor de samenwerking.

 Previous  All works Next