bronzen plaquette, ook wel basrelief, een portret van een getrouwd paar