het patineren van het bronzen beeld tot een donker portret

Het patineren van een bronzen borstbeeld tot een glimmend portret